نویسدگان کوچک

تعداد بازدید:۷۰
نویسدگان کوچک

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان سما شهرری در مسابقه «نویسنده کوچک، اندیشمند فردا» شرکت می کنند.

 

خواندن داستان یکی از رغبت های مطالعاتی کودکان است که در عین ایجاد لذت و سرگرمی، به رشد فکری و شناختی آن ها کمک می کند. ادبیات، کلاً ماهیّت دوگانه دارد؛ یعنی امکان لذّت بردن را فراهم می کند و مهمتراز آن شناخت و تفکر را گسترش می دهد.

از کودکی نویسندگی را تمرین کنید

مسابقه «نویسنده کوچک، اندیشمند فردا» ویژه دانش آموزان ابتدایی است. در این مسابقه که همه ساله برگزار می شود، ابتدا دانش آموزان مستعد توسط دبیر شناسایی می شوند. سپس از بین یکی از داستان های ناتمام که در شیوه نامه اجرایی مسابقه عنوان شده است، و یا با موضوع آزاد داستان یا داستانک می نویسند. داستانک می بایست حداکثر 1 صفحه و داستان کوتاه حداکثر 6 صفحه باشد. مرحله بعد تصویر سازی برای داستان است. نوشتن داستان باید فقط توسط دانش آموز صورت گیرد اما در مرحله تصویر سازی دو دانش آموز می توانند با هم همکاری داشته باشند.

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۹