ویژگی های مدرسه خوب

تعداد بازدید:۱۲۲۳
ویژگی های مدرسه خوب

ویژگی های مدرسه خوب

ویژگی های مدرسه خوب (از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری)

1- مدیر مدرسه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و ... می باشد.

2- عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین احساس را دراین محیط دارد.

3- دانش آموزان در کارهای گروهی و فعالیت های آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و ... باعلاقه شرکت دارند.

4- معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

5- کارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند.

6- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - یادگیری  و  روانشناسی تربیتی  آشنایی دارند.

7- دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آن چه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نمایند.

8- تعامل مناسبی بین عوامل آموزشگاه و دانش آموزان و اولیاء برقرار است.

9- شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د.

10- مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمان ها ارتباط موثر و مطلوبی دارد.

11- در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضباط حا کم است.

12- نظام مشاوره ای مدرسه خوب، کارا و اثربخش است.

13 - مدرسه خوب دانش آموز را با مهارت های زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند، وارد جامعه شود.

14 - در مدرسه خوب، میراث فرهنگی، وطن دوستی، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و ... گرامی داشته می شو د.

15- مجموعه امور مدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است.

و ...

ویژگی های مدرسه خوب (از لحا ظ کالبدی و سخت افزاری)

1- فضای آموزشی مدرسه خوب ( کلاس درس ) متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد.

2- مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طراوت و نشاط آور است.

3 – درمدرسه خوب ابعاد کلاس ها و صندلی ها استاندارد متناسب با سن دانش آموزان می باشد.

4- فضای فرهنگی، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزان مهیا می باشد.

5- مدرسه خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزان اهتمام دارد و در جهت تامین فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد.

6- در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز، سالن ها وسیع و تمیز، سرویس های بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد.

7– در مدرسه خوب مکان نشستن راحت بوده سیستم های گرمایی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای نورکافی می باشند.

8- در و دیوار و حیاط و رنگ مدرسه خوب، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند.

9- در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزان توجه کافی می شود.

11- مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد.

12 - مدرسه خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و ... می باشد.

13- محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است.

و ...

راه کارها و پیشنهادات:

الف : ستادی

1- طراحی و راه اندازی  وب سایت با عنوان مدرسه خوب.

2- نصب تابلوی LCD که پیام های مدرسه خوب، معلم خوب و والدین خوب را ارائه کند.

3- درج شعارهای مرتبط با موضوع مدرسه خوب روی بخشنامه ها.

4- تشکیل جلسه خاص با روسای آموزش و پرورش مناطق تابعه با موضوع مدرسه خوب.

ب : منطقه ای (اجرایی)

1- همایش مدیران با دعوت از اعضای کمیسیون مدرسه خوب.

2- انتخاب یک یا چند ویژگی به عنوان میثاق منطقه ای.

3- تشکیل تیم مشاوره ای در اداره شهرستان / منطقه برای نیل به مدرسه خوب.

ج : مدرسه ای

1- همایش اولیاء و مدرسه.

2- انتخاب یک ویژگی به عنوان میثاق مدرسه ای.

3- برگزاری همایش دانش آموزی با عنوان مدرسه خوب و دانش آموزان.

********************************************************************************************

کسب مهارت 

*******************************************************************************************

به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش‌ برای دانش آموزان ، موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:


۱- مهارت درست لباس پوشیدن
۲- مهارت درست راه رفتن
۳- مهارت خوب حرف زدن
۴- مهارت حرف خوب زدن
۵- مهارت منظم بودن
۶- مهارت شعر خواندن
۷- مهارت نقاشی کردن
۸- مهارت نوشتن
۹- مهارت ترانه و دکلمه خواندن
۱۰- مهارت بهداشت
۱۱- مهارت کار تیمی
۱۲- مهارت انتقاد کردن
۱۳- مهارت جرات و تمرین شجاعت
۱۴- مهارت تشخیص درست از نادرست
۱۵- مهارت درست غذا خوردن
۱۶- مهارت گره زدن
۱۷- مهارت کار با قیچی و برش زدن
۱۸- مهارت سعی در خوش خط بودن
۱۹- مهارت شستن اشیاء
۲۰- مهارت مطالعه
۲۱- مهارت مدیریت زمان
۲۲- مهارت کنترل خشم
۲۳- مهارت انتقاد پذیری و تحمل مخالف
۲۴- مهارت پژوهش و تحقیق
۲۵- مهارت تشخیص دوست خوب
۲۶- مهارت بازی کردن
۲۷- مهارت غذا پختن
۲۸- مهارت کار با سوزن
۲۹- مهارت تشکر و سپاسگزاری کردن
۳۰- مهارت خوب توجه کردن
۳۱-مهارت تفکر کردن
۳۲- مهارت تفکر خوب داشتن
۳۳- مهارت دوست خوب پیدا کردن
۳۴- مهارت نگهداری دوست خوب
۳۵- مهارت نگهداری لوازم
۳۶- مهارت رازدار بودن
۳۷- مهارت برنامه ریزی کردن
۳۸- مهارت گذشت
۳۹- مهارت صبور بودن
۴۰- مهارت حل مساله
۴۱- مهارت نگهداری گیاه و گل
۴۲- مهارت دقت به پیرامون
۴۳- مهارت صادق بودن
۴۴- مهارت وفادار بودن
۴۵- مهارت نوشتن
۴۶- مهارت آینده نگری
۴۷- مهارت تلاش کردن
۴۸- مهارت نا امید نشدن
۴۹- مهارت هدف داشتن
۵۰- مهارت کار با ابزار
۵۱- مهارت کار با کامپیوتر
۵۲- مهارت در فضای مجازی و سایبری
۵۳- مهارت تصویر ذهنی داشتن
۵۴- مهارت احترام گذاشتن
۵۵- مهارت کم مصرف بودن
۵۶- مهارت بهره گیری از اشیاء
۵۷- مهارت مشورت گرفتن و همفکری فراگیری و تقویت این مهارتهای فردی می‌تواند آینده ی بهتری را برای خودمان و فرزندانمان فراهم آورد:

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۹