مدارک ثبت نام

تعداد بازدید:۱۰۱۵

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

پیش دبستان:

1-متولدین   07/02/ 1393 لغایت  1394/07/01

2-کارت واکسن

3-کیی شناسنامه دانش آموز وکپی شناسنامه وکارت ملی اولیا محترم ( همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است) 

4-تکمیل فرم ثبت نام

5-فایل عکس 4*3دانش آموز

دبستان(اول):

1-متولدین نیمه اول سال1393 و قبل از آن (روز اول مهرماه 1393)

2-کارت واکسن

3-کیی شناسنامه دانش آموز وکپی شناسنامه وکارت ملی اولیا محترم (همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است)

4-تکمیل فرم ثبت نام

5-فایل عکس 4*3 دانش آموز

دبستان(دوم و بالاتر):

1-قبولی کارنامه سال قبل

2-کپی شناسنامه دانش آموز وکپی شناسنامه وکارت ملیاولیا محترم (همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است)

3-تکمیل فرم ثبت نام

4-فایل عکس 4*3 دانش آموز

                                                                                        دبستان و پیش دبستان

                                                                                     مجتمع آموزشی وفرهنگی سما شهرری  

 

فرم شماره 1


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹