مدیریت

تعداد بازدید:۱۰۰۹

دکتر سعید قاضی مغربی رئیس واحد شهرری

مهندس حسن کریمی موسس مدرسه سما شهرری

حمید نورآذر مدیر مدرسه سما شهرری

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹