مدیریت

تعداد بازدید:۸۹۱

دکتر سعید قاضی مغربی رتبه سوم پژوهش های کاربردی در گروه تخصصی برق و کامپیوتر(رییس فعلی واحد ) و هیئت رئیسه دانشگاه و سما شهرری

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۷