آرشیو اخبار

اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور تمامی دبیران و پشتیبانان و کادر اجرایی مدرسه در سما شهرری برگزار شد.
اولین جلسه ی شورای آموزگاران دبستان سما شهرری در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور تمامی دبیران و پشتیبانان و کادر اجرایی مدرسه در سما شهرری برگزار شد. گالری

اولین جلسه ی شورای آموزگاران دبستان سما شهرری طبق زمانبندی از پیش تعیین شده در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۶با حضور جنای آقای مهندس کریمی ، مسئول راه اندازی دبستان سما شهرری وجناب آقای حمید نورآذر مغانلو ، مدیر دبستان برگزار شد.

ادامه مطلب