جشن الفبا وپایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانش آموزان

جشـــــــــن الفــــــــــبا

۲۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۲ کد : ۷۳۸۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۱
جشن الفبا وپایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانش آموزان پایه اول ضمن توجه به دستورالعمل های بهداشتی درآخرین روزهای تابستان باحضور پسرهای عزیزمان درحیاط مدرسه برگزار گردید . خداوندمنّان را شاکریم که زمینه ساز شکوفایی بهار باسوادی دروجود فرزندان میهن عزیزمان بودیم وآرزوداریم اینک که نهال نوپای دانش دروجودشان جوانه زده است روزبه روزسبزتر وازآموخته هایشان درراه خدمت به بندگان خدابهره گیری نمایند.
جشـــــــــن الفــــــــــبا

نظر شما :