ثبت اطلاعات دانش آموزان جدید

پیش ثبت نام دانش آموزان جدید  برای سال تحصیلی 1401-1400

عنوان فرم
 • 0
 • کد ملی*10 رقمی
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • نام پدر*نام کامل
  4
 • شماره موبایل پدر*نام کامل
  5
 • مدرک تحصیلی پدر*نام کامل
  6
 • نام مادر*نام کامل
  7
 • شماره موبایل مادر*
  8
 • مدرک تحصیلی مادر*
  9
 • تاریخ تولد*تاریخ برگزاری
  10
 • شماره تلفن منزل*نام کامل
  11
 • یایه تحصیلی*پایه ای در این مدرسه می خواهد درس بخواند
  12
 • چطور با سما آشنا شدید؟*
  13
 • دوست دارید محل تحصیل دانش آموز چگونه محیطی باشد؟*
  14
 • ویژگی های مدرسه خوب از نظر شما؟*نظر شما برای ما مهم است
  15
 • اولویت شما*فقط یکی انتخاب کنید
  آموزش
  پرورش
  هر دو
  16
 • نظرات*توضیح بیشتر
  17
 • ارسال عکس دانش آموز*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   18