ثبت نام دانش آموز

عنوان فرم
 • پیش ثبت نام دانش آموزان پیش دبستان و دبستان سما شهرری نیمسال تحصلی 1400-1399
  0
 • 1
 • نام دانش آموز*
  2
 • کد ملی*
  3
 • روز تولد*
  4
 • ماه تولد*
  5
 • سال تولد*
  6
 • محل سکونت*
  7
 • موبایل*(پدر)
  8
 • موبایل*(مادر)
  9
 • تلفن منزل*( کد شهر)
  10
 • شماره تماس*(ضروری)
  11
 • متقاضی کدام پایه هستید*
  12
 • مدرسه فعلی*
  13
 • معدل*
  14
 • نمره ریاضی*
  15
 • نمره علوم*
  16
 • نحوه آشنایی با مدرسه سماء*
  17
 • چه کسی فرم را تکمیل کرده است*
  18